Huygens ING VOC - Kenniscentrum
VOC - Kenniscentrum

Home
Oprichting, organisatie en ondergang van de VOC
Kamers van de VOC
Schepen van de VOC
De VOC Overzee
Belangrijkste gewesten overzee
Belangrijkste handelsproducten
Detailkaarten
Thema's
Literatuur
Adressen
geen e-mail meer

 
Huygens ING
Amsterdam
Beknopt literatuuroverzicht

Dit overzicht van de literatuur is beperkt van aard. Het bestaat vooral uit recent, dat wil zeggen post-koloniaal werk voor zover in boekvorm verschenen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in vier categorieën:

Naslagwerken
Bronnenpublicaties
Algemene studies
Studies over gewesten

Naslagwerken

 • Coolhaas, W.Ph., en G.J. Schutte, A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History (2e druk; Den Haag 1980).
 • Krogt, P. van der, en J. Landwehr, A Bibliography of Publications Relating to the Dutch East India Company, 1600-1800 (Utrecht 1991).
 • Meilink-Roelofsz, M.A.P., R. Raben, H. Spijkerman, eds., De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The Archives of the Dutch East India Company (Den Haag 1992).
 • Roessingh, M.P.H., ed., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796 (München 1982).
 • Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Zeven delen van de hand van meerdere auteurs (Voorburg 2006-2010)

Top

Bronnenpublicaties

 • Bruijn, J.R., F.S. Gaastra en I. Schöffer, eds., Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. Rijks geschiedkundige publicatiën 165-167 (3 delen; Den Haag 1979-1987).
 • Chijs, J.A. van der, H.T. Colenbrander, W. Fruin-Mees, F. de Haan, J.E. Heeres, J. de Hullu, eds., Daghregisters gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India (31 delen; Batavia en Den Haag 1888-1931).
 • Coolhaas, W.Ph., J. van Goor, H.K. s'Jacob, J.E. Schooneveld-Oosterling, eds., Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164, 193, 205, 232, 250, 257, 258 (13 delen; Den Haag 1960-2004).
 • Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel en C.W.Th. van Boetzelaer, eds., Rijks geschiedkundige publicatiën 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96 (7 delen; Den Haag 1927-1954).
 • Heeres, J.E., en F.W. Stapel, eds., Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten (6 delen; Den Haag 1907-1955, de eerste vijf als Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 57, 87, 91, 93, 96).

Top

Algemene studies

 • Boxer, J.R., The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800 (Londen 1965), in Nederlandse vertaling: Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie 1600-1800 (Amsterdam 1988).
 • Blussé, J.L., Ooms, I. (red), Kennis en Compagnie: de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap (Amsterdam 2002).
 • Dillo, I.G., De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden (Amsterdam 1992).
 • Gaastra, F.S., De geschiedenis van de VOC (Haarlem 1982; 2e druk Zutphen 1991; 3e druk Zutphen 2002).
 • Gaastra, F.S., Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Zutphen 1989).
 • Gelder, R. van, L. Wagenaar, Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland (Amsterdam 1988).
 • Gelder, R. van, Het Oost-Indisch avontuur; Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800) (Nijmegen 1997).
 • Glamann, K., Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740 (Kopenhagen en Den Haag 1958; 2e druk Den Haag 1980).
 • Jacobs, E.M., Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18e eeuw (Zutphen 2000).
 • Ketting jr, H., Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (1595-± 1650) (Amsterdam, 2002).
 • Korte, J.P. de, De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie. Werken uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 17 (Leiden 1984).
 • Steur, J.J., Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795 (Utrecht 1984).

Top

Studies over gewesten en gebieden

Ambon

 • Knaap, G.J., Kruidnagelen en christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 212 (2e herziene druk, Leiden, 2004).

Australië en de Stille Oceaan

 • Gelder, R. van, Naar het aards paradijs; Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729) (Amsterdam 2012).
 • Schilder, G., Australia unveiled; the Share of the Dutch Navigators in the Discovery of Australia (Amsterdam 1976).
 • Sigmond, J.P., Vries-Zuiderbaan, L.H. de, Nederlanders ontdekken Australië; Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland (3e druk, Amsterdam 1993).

Bantam

 • Ota, A., Changes of Regime and Social Dynamics in West Java; Society, State and the Outer World of Banten, 1750-1830 (Leiden en Boston 2006).
 • Talens, J., Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java, 1600-1750 (Hilversum 1999).

Batavia

 • Blussé, L., Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 122 (Dordrecht en Riverton 1986).
 • Brug van der, P.H., Malaria en Malaise. De VOC in Batavia in de 18e eeuw (Amsterdam 1995).
 • Niemeijer, H.E., Batavia; Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2005).
 • Taylor, J. Gelman, The Social World of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia (Madison 1983).

Bengalen

 • Lequin, F., Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen (Alphen aan den Rijn 2005).
 • Prakash, O., The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720 (Princeton 1985).

Burma

 • Dijk, W. O., Seventeenth-century Burma and the Dutch East India Company 1634-1680 (Singapore 2006).

Ceylon

 • Arasaratnam, S., Dutch Power in Ceylon 1658-1687 (Amsterdam 1958).
 • Belt, A. van den, Het VOC-bedrijf op Ceylon : een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw (Zutphen 2008).
 • Goor, J. van, Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch Education in Ceylon 1690-1795 (Groningen 1978).
 • Schrikker, A., Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka, 1780-1815; Expansion and Reform (Leiden en Boston 2007). (2005).
 • Wagenaar, L.J., Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760 (Amsterdam 1994).

China

 • Wills jr., J.E., Pepper, Guns and Parleys. The Dutch East India Company and China, 1662-1682 (Cambridge, Mass. 1974).

Coromandel

 • Arasaratnam, S., Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast, 1650-1740 (Delhi 1986).

Japan

 • Boxer, C.R., Jan Compagnie in Japan 1600-1850 (Den Haag 1950).

Java's Noordoostkust

 • Knaap, G.J., Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 172 (Leiden 1996).
 • Kwee, H. K., The Political Economy of Java's Northeast Coast, c. 1740-1800 (Leiden en Boston 2006).
 • Nagtegaal, L., Riding the Dutch Tiger. The Dutch East India Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 171 (Leiden 1996).
 • Remmelink, W., The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 162 (Leiden 1994).
 • Ricklefs, M.C., Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792; A History of the Division of Java (London 1974).
 • Ricklefs, M.C., War, Culture and Economy in Java, 1677-1726. Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period (St Leonards, 1993).

Kaap de Goede Hoop

 • Biewenga, A., De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730 (Amsterdam 1999).
 • Elphick, R.H. en Giliomee, H. (red.). The Shaping of South African Society, 1652-1840 (Cape Town 1989).
 • Peasie, R. Het fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal (Amsterdam 2002).
 • Ross, R., Cape of Torments. Slavery and Resistance in South Africa (London 1983).
 • Shell, R.C.-H., Children of Bondage. A Social History of the Slave Society at the Cape of Good Hope, 1652-1838 (Hanover, N.H. 1994).

Makassar

 • Andaya, L.Y., The Heritage of Arung Palakka; A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 91 (Den Haag 1981).
 • Knaap, G.J. en Sutherland, H.A., Monsoon traders. Ships, skippers and commodoties in eighteenth-century Makassar. Verhandelingen van het Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 224 (Leiden, 2004)

Malabar

 • Gupta, A. das, Malabar in Asian Trade, 1740-1800 (Cambridge 1967).
 • s'Jacob, H.K., The Rajas of Cochin, 1663-1720. Kings, Chiefs and the Dutch East India Company (New Delhi 2000).
 • Lannoy, M. de, The Kulesekhara Perumals of Travancore. History and State Formation in Travancore from 1671 to 1758 (Leiden 1997).
 • Singh, A., Fort Cochin in Kerala, 1750-1830; The Social Condition of a Dutch Community in an Indian Milieu (Leiden en Boston 2010).

Malakka

 • Andaya, L.Y., The Kingdom of Johor, 1641-1728. A Study of Economic and Political Developments in the Straits of Malacca (Kuala Lumpur 1975).
 • Watson Andaya, B., Perak, the Abode of Grace. A Study of an eighteenth-century Malay State (Kuala Lumpur en Oxford 1979).

Mokka

 • Brouwer, C.G., Dutch-Yemeni Encounters. Activities of the United East India Company (VOC) in South Arabian Waters since 1614 (Amsterdam 1999).

Molukken

 • Andaya, L.Y, The World of Maluku. Eastern Indonesia in the Early Modern Period (Honolulu 1993).
 • Muridan, W., The Revolt of Prince Nuku; Cross-cultural Alliance-making in Maluku, c. 1780-1810 (Leiden en Boston 2009).

Palembang

 • Vos, R., Gentle Janus, Merchant Prince. The VOC and the Tightrope of Diplomacy in the Malay World, 1740-1800. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 157 (Leiden 1993).
 • Watson Andaya, B., To Live as Brothers. Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth Centuries (Honolulu 1993).

Perzië

 • Floor, W.M., 'The Dutch on Khark Island: the End of an Era; The Baron Von Kniphausen's Adventures', In: Européens en Orient au XVIIIe Siècle (Paris 1994) 157-202.
 • Floor, W.M., The Persian Gulf; A Political and Economic History of Five Port Cities, 1500-1730 (Washington 2006).
 • Matthee, R.P., The Politics of Trade in Safavid Iran; Silk for Silver, 1600-1730 (Cambridge 1999).

Suratte

 • Gupta, A. das, Indian Merchants and the Decline of Surat, c. 1700-1750 (Wiesbaden 1979).

Taiwan

 • Chiu, H., The Colonial 'Civilizing Process' in Dutch Formosa, 1624-1662 (Leiden en Boston 2008).

Thailand

 • Ruangsilp, B., Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya; Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765 (Leiden en Boston 2007).

Timor

 • Roever, A. de, De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw (Zutphen, 2002)

Vietnam

 • Huang, A.T., Silk for Silver; Dutch-Vietnamese Relations, 1637-1700 (Leiden en Boston 2007).

Top